Nieuwsbrief

NVVC

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie verenigt cardiologen en andere zorg-professionals betrokken bij de behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten en treedt namens hen op bij de beleidsvorming op het gebied van de cardio-vasculaire zorg in de volle omvang van het veld. NVVC is oprichter van de NCDR.

 

Naar de website van NVVC

NCDR

NCDR is Nederlandse Hart Registratie geworden

Vrijdag 03 november 2017

Sinds september 2017 gaan BHN, NCDR en Meetbaar Beter samen verder als Nederlandse Hart Registratie (NHR). De NHR is een servicegerichte kwaliteits- en registratie-organisatie waar een volledige registratie van alle hartinterventies en hartoperaties in Nederland zal gaan plaatsvinden.

 

Het is de missie van de NHR om het belang van de hartpatiënt te dienen door kwaliteitsbewaking en -verbetering te bevorderen. Dit zal de NHR vormgeven door een betrouwbare, innovatieve en dienstverlenende organisatie te zijn. De hartpatiënt zal via deze registratie gevolgd kunnen worden door alle fases van het behandeltraject heen, vanaf het moment van het stellen van de diagnose.

 

De NCDR website blijft voorlopig nog operationeel. De links naar de applicaties van de NCDR zijn ook te vinden op de website van de Nederlandse Hart Registratie: www.nederlandsehartregistratie.nl.

 

Zie ook de LinkedIn pagina van de Nederlandse Hart Registratie.  

 

NCDR gecertificeerd

Garantie data kwaliteit

17-09-2014

De NCDR is gecertificeerd voor informatiebeveiliging in de zorg -  Toetsbaar voorschrift  NEN 7510: 2011

Proces data kwaliteit

Analyses

 


 

Over NCDR

De NCDR is opgericht door de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie.

De NCDR ziet het als haar taak om de kwaliteit van zorg voor de patiënt met hart- en vaatziekten te helpen verbeteren. Dit gebeurt door het opzetten, implementeren en beheren van landelijke databases. Deze databases bevatten gegevens over de incidentie en prevalentie van uiteenlopende cardiovasculaire aandoeningen. Daarnaast zijn de databases ingericht ten behoeve van het registreren van aantallen en uitkomsten van uiteenlopende procedures uitgevoerd in verband met deze cardiovasculaire aandoeningen.