Nieuwsbrief

NVVC

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie verenigt cardiologen en andere zorg-professionals betrokken bij de behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten en treedt namens hen op bij de beleidsvorming op het gebied van de cardio-vasculaire zorg in de volle omvang van het veld. NVVC is oprichter van de NCDR.

 

Naar de website van NVVC

NCDR

Uw gegevens in het NCDR-jaarboek 2015

Vrijdag 23 september 2016

Beter door transparantie en volledigheid

Het NCDR-jaarboek 2015 wordt vollediger en transparanter dan ooit. Om aan de vraag naar uitkomst gerelateerde informatie tegemoet te komen – en zo rapportage zo zinvol en interessant mogelijk te maken - hebben we de 91 bij NCDR registrerende centra gevraagd of we hun gegevens centrum herleidbaar in het komende NCDR-jaarboek mogen publiceren. Lees meer.

 

Afsluiting ACS snapshotweek

Maandag 12 september 2016

Geachte collega, kwaliteitsmedewerker,

Vanochtend om 08:00 uur is de 6e NCDR ACS Snapshot week afgesloten. Het ziet er naar uit dat er een record aantal ziekenhuizen hebben deelgenomen.  Lees meer.

Handmatige verwerking gegevens

Woensdag 29 juni 2016

Hoewel het aantal ziekenhuizen dat gebruik maakt van elektronische aanlevering via de databroker groeiende is, zijn er nog een groot aantal ziekenhuizen die voor hun invoer nog gebruik maken van de diensten van NCDR.
 
Als gevolg van de recent gewijzigde wetgeving omtrent privacy en bescherming persoonsgegevens, is het vanaf 1 januari 2017 niet meer mogelijk om gegevens ter handmatige verwerking bij NCDR aan te bieden. Lees meer.

PM / ICD registratie – 100% dekking vanaf 2016

Vrijdag 03 juni 2016

Tot op heden waren de pacemaker en ICD registraties van NCDR voor wat betreft het aantal deelnemende ziekenhuizen nog niet volledig compleet. Van de ziekenhuizen waar deze ingrepen worden verricht ontbraken er nog 3 op de lijst van bij NCDR registrerende centra (Academisch Medisch Centrum , Universitair Medisch Centrum Utrecht en Medisch Spectrum Twente).

Recentelijk zijn er stappen gezet in de gesprekken met deze 3 ontbrekende ziekenhuizen om de registratie van in elk geval hun Pacemaker en ICD data bij NCDR op te starten. Momenteel zijn we druk doende om de aanlevering door deze centra verder te concretiseren.

Dit betekent dat vanaf het jaar 2016 NCDR voor het eerst een 100% dekking voor de pacemaker en ICD registraties zal hebben.

Vooraankondiging NCDR symposium 2 november 2016

Donderdag 19 mei 2016

Op dit moment is de NCDR, in samenwerking met o.a. NVVC Connect, druk doende met de voorbereiding van een aantrekkelijk programma rondom de ontwikkelingen op het gebied van cardiovasculaire dataregistratie.

Tevens zullen artsen uit de deelnemende centra de uitkomsten van de over het jaar 2015 verzamelde gegevens op het gebied van Pacemaker/ICD en PCI presenteren.

U bent bij deze van harte uitgenodigd om aan het gezamenlijke NCDR / NVVC Connect Symposium in het NOC-NSF Congrescentrum in Papendal deel te nemen. Houd daarom woensdagmiddag 2 november alvast vrij in uw agenda.

Zodra er meer informatie omtrent het programma bekend is zal dit via onze website en de nieuwsbrief worden gemeld.

NCDR gecertificeerd

Garantie data kwaliteit

17-09-2014

De NCDR is gecertificeerd voor informatiebeveiliging in de zorg -  Toetsbaar voorschrift  NEN 7510: 2011

Proces data kwaliteit

Analyses

 


 

Over NCDR

De NCDR is opgericht door de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie.

De NCDR ziet het als haar taak om de kwaliteit van zorg voor de patiënt met hart- en vaatziekten te helpen verbeteren. Dit gebeurt door het opzetten, implementeren en beheren van landelijke databases. Deze databases bevatten gegevens over de incidentie en prevalentie van uiteenlopende cardiovasculaire aandoeningen. Daarnaast zijn de databases ingericht ten behoeve van het registreren van aantallen en uitkomsten van uiteenlopende procedures uitgevoerd in verband met deze cardiovasculaire aandoeningen.