Nieuwsbrief

NVVC

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie verenigt cardiologen en andere zorg-professionals betrokken bij de behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten en treedt namens hen op bij de beleidsvorming op het gebied van de cardio-vasculaire zorg in de volle omvang van het veld. NVVC is oprichter van de NCDR.

 

Naar de website van NVVC

Wat leveren de NCDR registraties concreet op voor kwaliteitsverbetering?

- Termijn rapportages over individuele/groeps prestaties en benchmarking ten opzichte van landelijke gemiddelden.

- Gestandaardiseerde rapportage van procedures en uitkomsten inclusief de complicatieregistratie, aan de hand van vooraf gedefinieerde parameters.

- Recall; een aantal ziekenhuizen heeft de beschikking over een eigen database. Echter door verhuizingen van patiënten zijn deze databases niet altijd up-to-date en ontbreken exacte locatie gegevens. Het voordeel van de NCDR database is de traceerbaarheid van patiënten. Patiënten die verhuizen en veranderen van ziekenhuizen worden via de NCDR database gekoppeld aan hun nieuwe ziekenhuis. In het geval van een recall kan dus iedere patiënt die geregistreerd staat in de NCDR database worden getraceerd.

-Landelijk implantatenregister voor ICD en Pacemaker.

-Dashboard lokaal; ziekenhuizen kunnen zich lokaal dagelijks spiegelen aan landelijke gemiddelden.

Analyses

NCDR Landelijke rapportage 2015 Peildatum 15 oktober 2016

NCDR Landelijke rapportage 2014 Peildatum 13 oktober 2015

NCDR Landelijke rapportage 2013 Peildatum 17 februari 2015