Nieuwsbrief

NVVC

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie verenigt cardiologen en andere zorg-professionals betrokken bij de behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten en treedt namens hen op bij de beleidsvorming op het gebied van de cardio-vasculaire zorg in de volle omvang van het veld. NVVC is oprichter van de NCDR.

 

Naar de website van NVVC

Nieuws


Grote stap voorwaarts op weg naar de NHR
13-07-2017

Op woensdag 28 juni jl. is in dagblad Trouw het voorstel tot fusie van de Begeleidingscommissie Hartinterventies Nederland (BHN), Meetbaar Beter (MB) en de National Cardiovascular Data Registry (NCDR) gepubliceerd. Nog voor 1 juli, de geplande datum, is daarmee het juridisch proces van fusie en oprichting van de Nederlandse Hart Registratie (NHR) formeel in gang gezet. De feitelijke oprichting van de NHR zal kort na de zomer plaats gaan vinden, waarmee de hartzorg in Nederland een unieke kwaliteitsregistratie organisatie zal krijgen.

Lees meer


Eenmalig registreren dankzij "Registratie aan de bron."
13-07-2017

In eerdere nieuwsbrieven hebben we al melding gemaakt van het landelijk project “Registratie aan de Bron.” Dit betekent dat informatie tijdens het zorgproces binnen de UMC’s en ziekenhuizen eenduidig en eenmalig wordt vastgelegd voor meervoudig gebruik. Het vastleggen gebeurt aan de hand van Zorg Informatie Bouwstenen (Zibs) die ontwikkeld zijn op basis van internationale standaarden. Dankzij het eenduidig vastleggen van gegevens kunnen deze ook eenvoudig worden aangeleverd aan bijvoorbeeld kwaliteitsregistraties, zoals de NCDR.

Lees meer


Deadline aanlevering data 2016: 31 juli a.s.
13-07-2017

Oorspronkelijk was 31 mei 2017 de officiële deadline voor het aanleveren, controleren en complementeren van data voor de verschillende applicaties over de in 2016 uitgevoerde procedures. Een aantal ziekenhuizen heeft echter aangegeven dat zij deze deadline niet konden halen, bijvoorbeeld vanwege de recente overgang naar een nieuw registratiesysteem.

Lees meer