Nieuwsbrief

NVVC

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie verenigt cardiologen en andere zorg-professionals betrokken bij de behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten en treedt namens hen op bij de beleidsvorming op het gebied van de cardio-vasculaire zorg in de volle omvang van het veld. NVVC is oprichter van de NCDR.

 

Naar de website van NVVC

Nieuws


Deadline aanlevering data 2016: 31 juli a.s.
13-07-2017

Oorspronkelijk was 31 mei 2017 de officiële deadline voor het aanleveren, controleren en complementeren van data voor de verschillende applicaties over de in 2016 uitgevoerde procedures. Een aantal ziekenhuizen heeft echter aangegeven dat zij deze deadline niet konden halen, bijvoorbeeld vanwege de recente overgang naar een nieuw registratiesysteem.

Om die reden is besloten de deadline te verschuiven naar 31 juli 2017. De ziekenhuizen die op deze datum hun data en/of correcties nog niet hebben aangeleverd kunnen niet worden meegenomen in de analyses die in het jaarboek 2016 gepresenteerd zullen worden. De NVVC zal hier ook over worden geïnformeerd i.v.m. de door hen gepubliceerde "witte lijst."

Indien u vragen heeft, dan kunt u uiteraard contact opnemen met uw projectmanager via 030-7995100. E-mailen kan ook; servicedesk@ncdr.nl

 Terug