Nieuwsbrief

NVVC

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie verenigt cardiologen en andere zorg-professionals betrokken bij de behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten en treedt namens hen op bij de beleidsvorming op het gebied van de cardio-vasculaire zorg in de volle omvang van het veld. NVVC is oprichter van de NCDR.

 

Naar de website van NVVC

Nieuws


Eenmalig registreren dankzij "Registratie aan de bron."
13-07-2017

In eerdere nieuwsbrieven hebben we al melding gemaakt van het landelijk project “Registratie aan de Bron.” Dit betekent dat informatie tijdens het zorgproces binnen de UMC’s en ziekenhuizen eenduidig en eenmalig wordt vastgelegd voor meervoudig gebruik. Het vastleggen gebeurt aan de hand van Zorg Informatie Bouwstenen (Zibs) die ontwikkeld zijn op basis van internationale standaarden. Dankzij het eenduidig vastleggen van gegevens kunnen deze ook eenvoudig worden aangeleverd aan bijvoorbeeld kwaliteitsregistraties, zoals de NCDR.

NCDR en Reports hebben in samenwerking met het Hartcentrum van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) de databroker applicatie aangepast zodat deze de eenduidig vastgelegde registraties ook kan verwerken. Uitgebreide informatie over deze Pilot vindt u hier.Terug