Nieuwsbrief

NVVC

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie verenigt cardiologen en andere zorg-professionals betrokken bij de behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten en treedt namens hen op bij de beleidsvorming op het gebied van de cardio-vasculaire zorg in de volle omvang van het veld. NVVC is oprichter van de NCDR.

 

Naar de website van NVVC

Nieuws


Grote stap voorwaarts op weg naar de NHR
13-07-2017

Op woensdag 28 juni jl. is in dagblad Trouw het voorstel tot fusie van de Begeleidingscommissie Hartinterventies Nederland (BHN), Meetbaar Beter (MB) en de National Cardiovascular Data Registry (NCDR) gepubliceerd. Nog voor 1 juli, de geplande datum, is daarmee het juridisch proces van fusie en oprichting van de Nederlandse Hart Registratie (NHR) formeel in gang gezet. De feitelijke oprichting van de NHR zal kort na de zomer plaats gaan vinden, waarmee de hartzorg in Nederland een unieke kwaliteitsregistratie organisatie zal krijgen. Binnen de NHR zullen hoog kwalitatieve registraties, kwaliteitsverbetering, wetenschappelijk onderzoek en innovatie centrale thema’s zijn. De komende maanden zal met intensievere betrokkenheid van het veld gewerkt gaan worden aan de inrichting van de NHR. Vanzelfsprekend zullen wij u periodiek informeren over de voortgang.

In ieder geval nodigen wij u graag alvast van harte uit om 23 november 2017 in uw agenda te reserveren. Op die dag zal het eerste NHR-congres plaatsvinden.

Mocht u meer informatie willen over de fusie en de oprichting van de NHR, dan kunt u contact opnemen via info@nederlandsehartregistratie.nl

Met vriendelijke groet,

Stuurgroep NHR

 Terug