Nieuwsbrief

NVVC

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie verenigt cardiologen en andere zorg-professionals betrokken bij de behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten en treedt namens hen op bij de beleidsvorming op het gebied van de cardio-vasculaire zorg in de volle omvang van het veld. NVVC is oprichter van de NCDR.

 

Naar de website van NVVC

Nieuws


Nederlandse Hart Registratie
03-05-2017

Met de ondertekening van de Letter of Intent hebben de bestuursvoorzitters van de Begeleidingscommissie Hartinterventies Nederland (BHN), Meetbaar Beter, de National Cardiovascular Data Registry (NCDR), de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) en de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT) een grote stap voorwaarts gezet in de beoogde fusie tot een unieke geïntegreerde Nederlandse Hart Registratie (NHR). 

Lees meer


Aanwezigheid NCDR bij NVVC voorjaarscongres
05-04-2017

Tot nu toe was het gebruikelijk dat de NCDR een stand had bij het NVVC congres. Met het oog op de vergevorderde plannen voor een fusie tussen de drie landelijke kwaliteitsregistraties op cardiovasculair gebied (NCDR, Meetbaar Beter en BHN) is besloten dat de nieuwe organisatie, de ‘Nederlandse Hart Registratie’ (NHR) zich daar zal presenteren met een stand. U zult de stand van de NHR kunnen vinden op donderdag 6 april, op het ‘Connect-plein’.

Lees meer


NCDR Databroker
05-04-2017

Bij steeds meer ziekenhuizen is de koppeling van het lokale EPD naar de NCDR databroker inmiddels gerealiseerd. Het aanleveren van data aan NCDR wordt hierdoor een stuk eenvoudiger en sneller. Ook inhoudelijk wordt door de koppeling de gegevensoverdracht beter gecontroleerd.

 

 

Lees meer