Nieuwsbrief

NVVC

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie verenigt cardiologen en andere zorg-professionals betrokken bij de behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten en treedt namens hen op bij de beleidsvorming op het gebied van de cardio-vasculaire zorg in de volle omvang van het veld. NVVC is oprichter van de NCDR.

 

Naar de website van NVVC

Nieuws


Benchmark rapportages PM/ICD en PCI 2015 worden binnenkort verstuurd
28-03-2017

In de komende weken worden de benchmark rapportages PM/ICD en PCI over 2015 per e-mail verstuurd aan de hoofden van de afdelingen Cardiologie, en aan de cardiologen die in een ziekenhuis verantwoordelijk zijn voor óf de PM/ICD registratie óf de ACS/PCI registratie.

 

Lees meer


Aanlevering gegevens aan NCDR 1x per kwartaal
28-03-2017

Conform de afspraak met de NVVC wordt van de centra verwacht dat zij de gegevens per kwartaal aanleveren, uiterlijk 1 maand na het verstrijken van een kwartaal. Dat betekent dat de gegevens over het 1e kwartaal 2017 uiterlijk 30 april moeten zijn aangeleverd aan de NCDR.
 

Lees meer


Steeds meer ziekenhuizen leveren gegevens aan via de NCDR Databroker
28-03-2017

Steeds meer ziekenhuizen leveren hun gegevens aan via de NCDR Databroker. Momenteel zijn dat bijvoorbeeld voor de ICD registratie 10 van de 27 aanleverende ziekenhuizen (37 %) en voor de PCI registratie 17 van de 21 aanleverende ziekenhuizen (81 %). Hopelijk kunnen wij in een volgende nieuwsbrief weer hogere percentages melden!
 

Lees meer