Nieuwsbrief

NVVC

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie verenigt cardiologen en andere zorg-professionals betrokken bij de behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten en treedt namens hen op bij de beleidsvorming op het gebied van de cardio-vasculaire zorg in de volle omvang van het veld. NVVC is oprichter van de NCDR.

 

Naar de website van NVVC

ACS

VMS Veiligheidsprogramma

Acuut Coronair Syndroom is een veel voorkomende aandoening die ondanks enorme medische vooruitgang nog steeds veel sterfte veroorzaakt. Dit is de reden dat het programma ‘Optimale zorg bij Acute Coronaire Syndromen’ deel heeft uitgemaakt van het landelijke VMS veiligheidsprogramma. Dit landelijke programma is opgezet door de koepelorganisaties van ziekenhuizen (NVZ en NFU), verpleegkundigen (V&VN en LEVV) en de Orde van Medisch Specialisten en is eind 2012 afgelopen.
De indicatoren en definities voor het VMS programma zijn opgenomen in de ACS registratie.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met servicedesk@ncdr.nl

 

NIEUW: directe eigen schriftelijke verslaglegging

Zoals eerder aangekondigd is de ACS  registratie tool vanaf heden uitgebreid met een dashboard dat de mogelijkheid geeft een verslaglegging over eigen presteren en nationale prestaties te maken. 

 

ACS Registratie Tool

De ACS registratie:
- Is een intrument voor kwaliteitverbetering voor de ziekenhuizen en voorziet ziekenhuizen richtlijn gerelateerde verbeteringen door te voeren.

- Deelnemen aan dit programma helpt ziekenhuizen tegemoet te komen aan de nationale en internationale richtlijnen.

- De NCDR ACS registratie heeft een real-time dashboard waarmee key performance indicatoren in beeld kunnen worden gebracht. Hiermee ondersteunt de registratie iedere inzet om procedure complicaties terug te dringen, identificeert excellente terreinen en kansen voor verbetering.

 

Handleiding ACS registratietool volgt.

 

Minimale dataset ACS 2017: digitaal aanleveren data bestanden

Beschrijvende documenten, zie Overzicht definities alle NCDR registraties

Kwaliteit Indicatoren ACS registratie

Onderstaande indicatoren kunnen door deelname aan de  ACS registratie voor de eigen kliniek worden gemeten en  worden vergeleken met het nationale gemiddelde.
1. VMS indicator alle patiënten waarbij binnen 90 minuten na eerste (para)medisch contact de PCI(dotter) behandeling is gestart
2. VMS indicator aantal patiënten met indicatie IA/non-stemi waarmee de beleidsbeslissing op basis van risicostratificatie is gebaseerd
3. VMS indicator aantal patiënten met ACS dat bij ontslag alle vijf medicijnen uit de bundel heeft voorgeschreven gekregen
4. VMS structuur indicator; aantal patiënten aangemeld voor hartrevalidatie
5. IGZ indicator Door to Needle, tijd tussen aankomst interventie kliniek en aanprikken patiënt
6. IGZ uitkomst indicator aantal patiënten met Stemi en PCI behandeling overleden

 

 

Voorbeeld; invoerscherm ACS