Nieuwsbrief

NVVC

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie verenigt cardiologen en andere zorg-professionals betrokken bij de behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten en treedt namens hen op bij de beleidsvorming op het gebied van de cardio-vasculaire zorg in de volle omvang van het veld. NVVC is oprichter van de NCDR.

 

Naar de website van NVVC

Implanteerbare Cardioverter-Defibrillator (ICD)

De ICD is voorzien van een uniek serienummer waardoor traceerbaarheid door centrale registratie eenvoudig wordt. Voor patienten met een ICD, inwendige defibrillator, is de inrichting van het landelijk register van wezenlijk belang.

Een nationaal track en trace systeem door een gecertficeerde centrale registratie levert een zeer welkome ondersteuning rondom de zorg voor de ICD drager. Bijvoorbeeld voor patienten die onverwacht in een ziekenhuis belanden, zij kunnen dankzij de nationale registratie meteen met de juiste middelen worden behandeld.

Het implanteren van een ICD valt onder de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen. De eisen aan het verrichten van de implantatie zijn scherp gesteld, het centraal registreren van ICD verrichtingen is altijd een vergunningseis van het ministerie van VWS geweest, circa 30 ziekenhuizen in Nederland hebben een vergunning om een ICD te mogen implanteren. Voor de ICD verrichting is er een volumenorm en richtlijnen opgesteld door de beroepsvereniging NVVC. Daarnaast is er een prestatie-indicator van IGZ (hernieuwde proceduren binnen 90 dagen).

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met servicedesk@ncdr.nl

Dataset Pacemaker / ICD per 1 januari 2017

De definitieve documentatie aangaande de Pacemaker & ICD datasets, zoals goedgekeurd door de Nederlandse Hart Ritme Associatie (NHRA) is voor onze gebruikers beschikbaar via deze website. De XML- en XSD-bestanden voor de gebruikers die op basis hiervan aanleveren zijn via het bureau of de projectmanagers beschikbaar.

 

De nieuwe data set is vanaf 1 januari van kracht voor de patiënten bij wie vanaf die datum een pacemaker of ICD geïmplanteerd is. Voor de patiënten die vòòr 1 januari 2017 een implantaat hebben ontvangen blijft de 2016 dataset van kracht.

 

De wijzigingen t.o.v. de dataset 2016  kunt u samengevat terug vinden in het beschrijvend document, zie Overzicht definities alle NCDR registraties

 

Tezamen met de nieuwe dataset, die in het beschrijvend document is terug te vinden is het Excel template aangepast om de aanlevering te vergemakkelijken. De middels Excel aangeleverde data kan via de databroker gemakkelijk in de NCDR database geïmporteerd worden. Naast het aanleveren van het ingevulde sjabloon kunnen de gegevens d.m.v. een xml-bestand aangeleverd worden. Voor de centra die gegevens uploaden zijn de  XML en XSD bestanden op verzoek beschikbaar. Hiervoor kunt u contact opnemen met servicedesk@ncdr.nl

 

De 2016 data kunnen nog tot 31 mei 2017 volgens het format van de oude dataset aangeleverd worden.

 

Voor NCDR heeft het langs elektronische weg ontvangen van de registratie data de voorkeur.  Elektronische aanlevering leidt tot verhoging van de efficiency en verkleining van de foutkans t.o.v. handmatige invoer in de webapplicatie door het ziekenhuis. Ook stelt elektronische aanlevering NCDR in staat om regelmatiger inhoudelijke informatie over de geregistreerde data aan de deelnemende centra terug te koppelen.

Naast de mogelijkheid om sneller informatie terug te koppelen speelt ook de verplichting richting het Implantaten Register een rol in de elektronische aanlevering per kwartaal. Het elektronisch aanleveren van informatie stelt NCDR in staat om tijdig bij het Implantatenregister aan te leveren. 

 
Als er naar aanleiding van deze datasets nog nadere vragen zijn of als u ondersteuning nodig heeft bij het genereren van een import bestand met registratiedata kunt u altijd contact met ons opnemen via servicedesk@ncdr.nl of 030-7995100.

Patiƫntenpas

Handleiding Tattoo printer

Handleiding Zenius Printer  (uitleg over het schoonmaken is te vinden op blz 21 t/m 27)