Nieuwsbrief

NVVC

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie verenigt cardiologen en andere zorg-professionals betrokken bij de behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten en treedt namens hen op bij de beleidsvorming op het gebied van de cardio-vasculaire zorg in de volle omvang van het veld. NVVC is oprichter van de NCDR.

 

Naar de website van NVVC

Percutane Coronaire Interventie (PCI)

Percutane Coronaire Interventie (PCI) wordt toegepast bij de behandeling van patiënten met vernauwde of verstopte arteriën die de hartspier van bloed moeten voorzien. De procedure verbetert de bloedtoevoer naar het hart. Voorafgaand wordt een hartkatheterisatie gedaan er wordt een katheter door de huid geprikt en via een bloedvat naar de kransslagaders gebracht. Daarna wordt er een röntgenfilmpje gemaakt om de conditie van de kransslagaders te onderzoeken. Om de kransslagaders op een monitor zichtbaar te maken, wordt via de punt van de katheter contrastvloeistof in de bloedstroom gespoten. Het bloed in de slagaders verschijnt als een schaduwbeeld op de monitor en eventuele vernauwingen komen haarscherp aan het licht. Als de resultaten en klinische omstandigheden uitwijzen dat een patiënt baat heeft bij een behandeling wordt  voor in veel gevallen gekozen om te gaan dotteren (PCI).

 

Bij een dotter procedure wordt een kleine ballon in de vernauwde ader ingebracht en langzaam opgeblazen. Hiermee wordt de vettige materie en stolsels dat de verstopping veroorzaakt weggehaald. In veel gevallen wordt er ook een stent geplaatst, de stent is een soort steunkous die zorgt dat de slagaderwand niet terugzakt, waardoor er een nieuwe vernauwing zou kunnen ontstaan.

 

Jaarlijks worden er circa 40.000 PCI behandelingen uitgevoerd. Bij het verstrekken van de vergunningen aan klinieken om deze procedure te mogen verrichten is het centraal registreren onderdeel van de vergunningseis. Op de website van de NVVC zijn op de witte lijsten ziekenhuizen terug te vinden die aan de vergunningseisen voldoen.

De werkgroep interventie cardiologie (WIC) heeft de minimale te registreren  dataset aan een revisie onderworpen. Voor januari 2014 zal er een nieuwe moderne praktische registratie set opgeleverd worden. Hierin is ook de IGZ indicator "door to needle" opgenomen.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met servicedesk@ncdr.nl

 

 

Bijsluiter bij PCI registratietool 1.3

Minimale dataset PCI 2017: digitaal aanleveren data bestanden

Beschrijvende documenten, zie Overzicht definities alle NCDR registraties