Nieuwsbrief

NVVC

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie verenigt cardiologen en andere zorg-professionals betrokken bij de behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten en treedt namens hen op bij de beleidsvorming op het gebied van de cardio-vasculaire zorg in de volle omvang van het veld. NVVC is oprichter van de NCDR.

 

Naar de website van NVVC

Voor patiënten

Doel registratie

Een belangrijke doelstelling van de Pacemaker en ICD registratie is patiënt veiligheid. Dankzij een nationale registratie is het mogelijk patiënten snel te bereiken in het geval van een eventuele recall.

Patiënten pas

Patiënten ontvangen in het ziekenhuis waar de implantatie heeft plaatsgevonden een NCDR patiënten-pas met daarop de gegevens en het unieke serienummer van de ontvangen pacemaker of ICD.

 

Bij verlies van de pas, kan deze opnieuw worden aangevraagd bij het ziekenhuis. (Vanwege de Wet Bescherming Persoonsgegevens, heeft NCDR geen inzicht in uw persoonsgegevens en kan om die reden geen patiënten pas uitgeven.)

 

Passen waarvan de gegevens niet meer actueel zijn, kunnen door de patiënt of het ziekenhuis vernietigd worden. 

 

 

Voor patiënten zijn onderstaande websites handige informatiebronnen.

 

www.stin.nl
www.hartwijzer.nl
www.hartstichting.nl